Tuyển Tập Các Giáo Trình Của Trường Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

Discussion in 'Điện, Điện Tử, Viễn Thông' started by admin, Apr 11, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  1. Cấu kiện điện tử (http://www.mediafire.com/?rj2tyhnzlly)
  2. Chủ nghĩa xã hội khoa học (http://www.mediafire.com/?ilmdmmmfzw2)
  3. Cơ sở điều khiển tự động (http://www.mediafire.com/?imowqzymjne)
  4.Cơ sở đo lương điện từ (http://www.mediafire.com/?2zymzxzimmm)
  5. Cơ sở dữ liệu (http://www.mediafire.com/?ezjjtemtn2j)
  6. Cơ sở kỹ thuật điện-điện tử (http://www.mediafire.com/?qzqiof0tzfx)
  7. Điện tử số (http://www.mediafire.com/?diw5e3ygotk)
  8. Ghép kênh tín hiệu số (http://www.mediafire.com/?dgjnmyejzk0)
  9. Hóa học (http://www.mediafire.com/?yzxn2anymy4)
  10. Kinh tế chính trị ( bài giảng ) (http://www.mediafire.com/?2mqfjqefyzd)
  11. Kinh tế chính trị ( bài tập ) (http://www.mediafire.com/?n15reml153y)
  12. Kỹ thuật đồ họa (http://www.mediafire.com/?kjzg5in5j2t)
  13. Kỹ thuật lập trình (http://www.mediafire.com/?yl1kyuyymzd)
  14. Kỹ thuật truyền số liệu (http://www.mediafire.com/?wwynz2z2dzo)
  15. Kỹ thuật viễn thông (http://www.mediafire.com/?kmlcmyfgzjy)
  16. Lập trình hệ thống và điều khiển thiết bị (http://www.mediafire.com/?gqzhlmmzn4g)
  17. Lập trình hướng đối tượng (http://www.mediafire.com/?hodziyfmuzq)
  18. Lịch sử Đảng (http://www.mediafire.com/?5ym1ykdmfmj)
  19. Lý thuyết mạch (http://www.mediafire.com/?oqzzngwmm5r)
  20. Lý thuyết thông tin (http://www.mediafire.com/?u0wzyy1y0ym)
  21. Lý thuyết trái phổ và đa truy cập vô tuyến (http://www.mediafire.com/?fe2fh2yilmi)
  22. Lý thuyết trường điện từ và siêu cao tầng (http://www.mediafire.com/?mhcnyqgzoyq)
  23. Mạng máy tính (http://www.mediafire.com/?dnq0yzgzem1)
  24. Ngôn ngữ lập trình C (http://www.mediafire.com/?rymmmmmz2m1)
  25. Nhập môn Internet và e-leaning (http://www.mediafire.com/?2yyjetdnmii)
  26. Nhập môn trí tuệ nhân tạo (http://www.mediafire.com/?mkxgwagnktm)
  27. Quản lý dự án (http://www.mediafire.com/?qymg2wzmbxl)
  28. Quản lý mạng viễn thông (http://www.mediafire.com/?jjhmzzojj4j)
  29. Quản lý kinh doanh viễn thông (http://www.mediafire.com/?ztlqwmg5mxm)
  30. Thông tin vệ tinh (http://www.mediafire.com/?y2mtjwq2oym)
  31. Tiếng anh 1- bài giảng (http://www.mediafire.com/?jb322ynydwc)
  32. Tiếng anh 1- bài tập (http://www.mediafire.com/?yjwrm4i2inh)
  33. Tiếng anh 2- bài giảng (http://www.mediafire.com/?kjdioyg0ymx)
  34. Tiếng anh 2- bài tập (http://www.mediafire.com/?kjdioyg0ymx)
  35. Tiếng anh chuyên nghành CNTT- bài giảng (http://www.mediafire.com/?oijg5yzwy2z)
  36. Tiếng anh chuyên nghành CNTT- bài tập (http://www.mediafire.com/?nwhtmyztzd4)
  37. Tiếng anh chuyên nghành viễn thông - bài giảng (http://www.mediafire.com/?jklzqltgmuz)
  38. Tiếng anh chuyên nghành viễn thông- bài tập (http://www.mediafire.com/?teelzkwyzlm)
  39. Tin học đại cương- bài tập (http://www.mediafire.com/?dmzqtjm2gy1)
  40. Toán A1- bài giảng (http://www.mediafire.com/?abyyuwtrngz)
  41. Toán A1- bài tập (http://www.mediafire.com/?gmlwnzznymj)
  42. Toán A2- bài giảng (http://www.mediafire.com/?jjggnmvjtmz)
  43. Toán A2- bài tập (http://www.mediafire.com/?nd0nqjdnngm)
  44. Toán A3 (http://www.mediafire.com/?mgtmgmkjhyb)
  45. Toán chuyên nghành (http://www.mediafire.com/?2zo5ynhzhlm)
  46. Toán rời rạc (http://www.mediafire.com/?jzdkhjydt2o)
  47. Tổng quan viễn thông (http://www.mediafire.com/?eoxmxzwxzg5)
  48. Triết học (http://www.mediafire.com/?kyfniklwnt1)
  49. Vật lý đại cương A1- bài tập (http://www.mediafire.com/?jwrtdjzmnqh)
  50. Vật lý đại cương A2 (http://www.mediafire.com/?wnnz2zwjm2m)
  51. Xác xuất thống kê (http://www.mediafire.com/?tmduz2woy4y)
  52. Xử lý ảnh (http://www.mediafire.com/?dunomdkz2gy)
  53. Xử lý tín hiệu số (http://www.mediafire.com/?tnmutjzzyck)
  54. Xử lý âm thanh, hình ảnh (http://www.mediafire.com/?xgiwdtzy1lg)
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page