Tuyển Tập Các Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Tài Sản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007) - Đoàn Văn Trường

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Aug 12, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-17_18-12-17.png
  Thẩm định giá là một nghệ thuật hay khoa học đánh giá giá trị của hàng hoá và dịch vụ. Hoạt động thẩm định giá là một dịch vụ chuyên nghiệp rất cần thiết đối với sự vận hành một nền kinh tế thị trường, do các nhà chuyên môn được đào tạo, có kiến thức, có kinh nghiệm và có tính trung thực cao trong nghề nghiệp thực hiện.Thẩm định giá có thể coi là trung tâm của các hoạt động kinh tế. Bởi vì, mọi việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều chịu tác động bởi khái niệm giá trị, mà việc thẩm định giá là để xác định giá của tài sản ở trên thị trường. Thẩm định giá có vai trò quan trọng trong tất cả các loại quyết định liên quan đến việc mua, bán, tài chính, quản lý, sở hữu, đánh thuế, cho thuê, bảo hiểm, cầm cố và kinh doanh tài sản.Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã được thiết lập về cơ bản là giống nhau ở nhiều nước từ trước những năm 1940. Tuy nhiên, việc thừa nhận thẩm định giá là một nghề chuyên nghiệp chỉ được công nhận và phát triển từ sau những năm 1940. Ngày nay, sự phát triển tài chính quốc tế và sự toàn cầu hoá của các thị trường đã đi đến giai đoạn coi việc thống nhất hoá các tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế là hết sức cần thiết. Đồng thời những thay đổi về kinh tế và kinh doanh nẩy sinh nhanh chóng giữa các quốc gia làm gia tăng thêm sự mở rộng nhận thức về tầm quan trọng của việc thẩm định giá tài sản chuyên nghiệp.Tuy đã trải qua một số năm xây dựng nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng những nội dung về công việc thẩm định giá ở nước ta còn hết sức mới mẻ. Để đáp ứng những yêu cầu về quản lý và vận hành nền kinh tế thị trường, việc phổ biến kiến thức về công tác thẩm định giá là công việc rất cần thiết, nhất là khi nước ta đã được kết nạp làm thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà thẩm định giá ASEAN từ ngày 12-61997
  • Tuyển Tập Các Phương Pháp Thẩm Định Giá Trị Tài Sản
  • NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2007
  • Đoàn Văn Trường
  • 472 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1w-i51dPk_67ieeffV7UTt35_wb9dzLPT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 17, 2022

Share This Page