Tuyển Tập Đỗ Thuần Hậu (NXB Vô Vi 2014) - Đỗ Thuần Hậu, 294 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Feb 8, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Tuyển Tập Đỗ Thuần Hậu
  NXB Vô Vi 2014
  Đỗ Thuần Hậu
  294 Trang
  Tuyển Tập Đỗ Thuần Hậu bao gồm 4 cuốn :
  Ðời Ðạo Song Tu
  Phép Xuất Hồn
  Quái Mộng Kỳ Duyên
  Tình Trong Bốn Bể (Điểu Sào Thiền Sư)
  "... Chúng ta sanh ra đời phải có bản thể để làm việc cho thế gian, trong đấy có ngũ tạng là: Tâm, Can, Tì, Phế, Thận, cùng đầu mình tay chơn. Đó là một cái máy để hoạt động nuôi lấy bản thể ta. Trong bản thể thì nào là Sân, Si, Tham v.v... tranh đấu lặn ngụp trong bể khổ để giành sống, bởi thế phải nhiễm trần luôn luôn. Hễ nhiễm trần thì phải chịu cay đắng, mạnh hiếp yếu, đùa bỡn cho đến đỗi nhiều khi bị hung hiếp đánh đập tù đày là khác, cho nên những người trí thức nào mà biết đời rồi thì cũng chán cho đời mà bước qua tu hành."
  (Đời Đạo Song Tu)
  "... Khi được xuất hồn lên cao, thì hình bóng ta ngó xuống bản thể ta. Tùy theo sự chịu khó của mỗi người tự ưng thuận công phu cho dày công thì sẽ được xuất hồn đủ hình bóng và thông hiểu quá khứ vị lai cùng được dạo Thiên cảnh.
  Các bạn nên để ý, khi được xuất hồn thì phải mê, trong đó có cái tỉnh, rồi ta thấy trên nê hườn (mỏ ác) tê lạnh, rồi hồn mới xuất được.
  Lúc xuất hồn, bản thể của ta đang ngồi, nếu có sự đụng chạm nhẹ thì không biết, còn con muỗi cắn thì biết và vẫn nghe tiếng kêu của con vật."
  (Phép Xuất Hồn)

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page