Tuyển Tập Nông Quốc Chấn Phần 2-Phê Bình & Tiểu Luận (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nông Quốc Chấn

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by nhandang123, Aug 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thơ là tiếng nói có suy nghĩ, có cảm xúc, có hình ảnh của mỗi dân tộc. Tiếng nói ấy càng phản ánh sâu sắc hiện thực cuộc sông xã hội bao nhiêu, càng có sức mạnh truyền cảm đối với quần chúng nhân dân các dân tộc bấy nhiêu. Trong thời đại ngày nay, xu hưổng phát triển tất nhiên của các dân tộc thiểu sô' ở nước ta là chủ nghĩa xã hội. Do đó nền văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu sô ở nưóc ta phải là nội dung xã hội chủ nghĩa và tính chất dân tộc.
  • Giải Thưởng Hồ Chí Minh
  • Tuyển Tập Nông Quốc Chấn Phần 2-Phê Bình & Tiểu Luận
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Nông Quốc Chấn
  • 97 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1035997
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 28, 2019

Share This Page