Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực (NXB Tổng Hợp 2012) - Trương Thị Hiền, 930 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhân Sự' started by quanh.bv, Jul 29, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách bao gồm các công trình nghiên cứu, các bài báo khoa học của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và quản lý đã được tuyển chọn và đăng trên Tạp chí từ năm 2007 đến nay. Nó được thể hiện theo các chuyên mục: Những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Lý luận và thực tiễn đổi mới đất nước; Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và môi trường…
  • Tuyển Tập Tạp Chí Phát Triển Nhân Lực
  • NXB Tổng Hợp 2012
  • Trương Thị Hiền
  • 930 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://sachweb.com/tuyentaptapchiphattriennguonnhanluc_id1068.aspx
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2020

Share This Page