Tuyển Tập Thơ Thư Pháp-Vô Thường (NXB Tổng Hợp 2010) - Vũ Thụy Đăng Lan, 112 Trang

Discussion in 'Nghệ Thuật Thư Pháp' started by quanh.bv, Sep 28, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hôm qua và hôm nay, đã là vô thường rồi. Vô thường có ngay trong suy nghĩ của ta và ở ngay trong cuộc sống. Khổ đau bắt nguồn từ nhận thức vô thường là thường, vô ngã là ngã.
  Đức Phật ngày xưa đã từng nhắc các đệ tử rằng có sinh thì có diệt, có hợp ắt có tan. Các pháp hữu vi là thế đó. Cho nên ta đừng nên kẹt vào các pháp hữu vi. Hãy vượt thoát lên khỏi thế giới của sinh diệt và của tụ tán. Hãy chứng nhập được tụ tánh vô thường và vô ngã của vạn hữu. Khi chứng nhập được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn hữu thì tự tánh không của bạn hữu cũng bắt đầu hiển lộ. Không tức là không sinh cũng không diệt, không có cũng không không, không một cũng không nhiều, không trước cũng không sau, không hạnh phúc cũng không đau khổ... Tất cả những ý niệm về không và có, sinh và diệt, trước và sau, hạnh phúc và đau khổ... đều do những khuôn khổ hẹp hòi của tri giác tạo nên. Thâm nhập được thể tính không của bạn pháp, ta sẽ vượt lên trên được tất cả mọi phạm trù ấy của tri giác, giải thoát ra được vòng đau khổ.
  • Tuyển Tập Thơ Thư Pháp-Vô Thường
  • NXB Tổng Hợp 2010
  • Vũ Thụy Đăng Lan
  • 112 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/vothuong_id157/vothuong_id157.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Aug 1, 2018

Share This Page