Tuyển Tập Và Phân Loại Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Thử Và Thi Đại Học Môn Hóa - Tăng Văn Y, 117 Trang

Discussion in 'THPT Lớp 12 - Hóa Học' started by ianmooneabc, Jan 2, 2017.

 1. ianmooneabc

  ianmooneabc New Member

  [​IMG]
  I-PHẢN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu)
  1. Nguyên tư, bàng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kẻt hỏa học. (2)
  2. Phàn úng oxi hóa - khư, tốc độ phan ứng và can hâng hóa học. (2)
  3. Sự diện li (2)
  4. Phi kim (cacbon. silic, nitơ. photpho. oxi, lưu huỳnh, halocen). (2)
  5. Đại cương vè kim loại. (2)
  6. Kim loai kiêm, kim loại kiêm thô, nhỏm, sảt. (5)
  7. Tỏng hợp nội dung các kiên thức hóa vô cơ thuộc chương trình phổ thông. (6)
  8. Dại cương hóa học hữu cơ, hiđrocacbon. (2)
  9. Dần xuál halogen, ancol, phenol. (2)
  10. Andehit, xeton, axit cacboxylic. (2)
  11. Este, lipit. (2)
  12. Amin, amino, axit và protein. (3)
  13. Cacbohidrat. (I)
  14. Polime và vật liệu poỉime. ( 1 )
  15. Tons hop nôi dun« các kiến thức hóa hừu cơ thuộc chương trình phố thông. (6)
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  II. PHẢN RIÊNG (10 câu)
  16. Tôc đô phan ưng, cân băn« hỏa học, sự điện li. ( 1 )
  17. Dãy thế điện cực chuẩn. (I)
  18. Crom, dỏng, kèm. nikcn. chì, bạc. vàng, thiẻc. (2)
  19. Phản biệt một số chất vô cơ, hóa học và vấn dè phát triền kinh tẻ, xã hội, môi trường.í 1 )
  20. Dần xuất haloeen, ancol. phenol. (1)
  21. Anđehit, xeton, axit cacboxylic. (2)
  22. Amin, amino, axit và protein.( I )
  23. Cacbohidrat. (1)
  • Tuyển Tập Và Phân Loại Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Thử Và Thi Đại Học Môn Hóa
  • NXB Bắc Giang 2011
  • Tăng Văn Y
  • 117 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://issuu.com/daykemquynhon/docs/ttvplchtnttvtdhmh0711
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-thpt-lop-12-hoa-hoc-tai-lieu-tham-khao-chuyen-hoa-12.14826/
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 2, 2017

Share This Page