Tuyển Tập Văn Học Hồ Chí Minh - Lữ Huy Nguyên, 959 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, Jul 3, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Truyện và ký có một vị trí đặc biệt quan trọng trong nền văn học hiện đại Việt Nam. Đó là những tác phẩm mở đầu, đặt nền móng cho các sáng tác văn học cách mạng từ những năm hai mươi của thế kỷ này. Tuyển tập Truyện và ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tiếng nói tiêu biểu của thời đại, tiếng nói của một tâm hồn lớn, một tác phẩm có giá trị về nhiều mặt.
  Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận là tuyển tập lý luận gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, nghệ thuật, báo chí… từ những năm 20 thế kỷ này cho đến khi Người qua đời.Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã dạy: “ Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể ở ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.Người đã chỉ rõ phương hướng và nhiệm vụ của công tác văn hóa, văn nghệ để từng bước xây dựng nền văn hóa mới và con người mới xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuyển tập tuyển chọn một số bài hoặc đoạn văn tuy không trực tiếp đề cập đến những vấn đề văn hóa, văn nghệ nhưng lại có tầm quan trọng về mặt triết học, về phương diện nhận thức khoa học đối với các vấn đề văn hóa, văn nghệ, giúp chúng ta học tập phương pháp luận của Người khi xem xét đánh giá những con người, những sự vật, và những sự kiện cụ thể.
  Phần thơ sẽ giới thiệu với bạn đọc trọn vẹn tác phẩm “Nhật ký trong tù” và một số bài thơ chữ Việt, chữ Hán khác. Đây là lần đầu tiên, thơ Hồ Chí Minh được sưu tập đầy đủ nhất từ các nguồn văn bản và lưu trữ đáng tin cậy và Người đã để lại tập Nhât ký trong tù có giá trị đặc sắc về nhiều phương diện, nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài Khai quyển đã tỏ rõ ý mình
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  heroes1231992 likes this.

Share This Page