Tuyển Tập Văn Thơ Bình Dương 2000-2005 (NXB Bình Dương 2006) - Nhiều Tác Giả, 360 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, Jul 21, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tuyển tập Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương chọn lọc các tác phẩm của các tác giả địa phương được đăng tải trên các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh, các tác phẩm được giải thưởng văn học trong thời gian từ năm 2000-2005.
  Năm 2005 là năm kết thúc chặng đường 5 năm (2000 - 2005) phấn đấu hoạt động và phát triển sự nghiệp Văn học Nghệ thuật tại địa phương. Đây củng chính là thời điểm quan trọng, mở ra một thời kỳ mới, đặt dấu ấn mới cho Văn học Nghệ thuật bước vào thiên niên kỷ thứ 3, xây dựng một nền văn hóa, vãn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống địa phương, phấn đẩu xây dựng Bình Dương trở thành một tỉnh giàu mạnh về kinh tế, đồng thời đem lại những giá trị tinh thần, ổn định và phát triển đời sống xã hội.
  • Tuyển Tập Văn Thơ Bình Dương 2000-2005
  • NXB Bình Dương 2006
  • Nhiều Tác Giả
  • 360 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=52135
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page