Tuyển Thơ Tế Rửu Quốc Tử Giám Tiến Sĩ Khiếu Năng Tĩnh (NXB Nam Định 2000) - Trịnh Thị Nga, 122 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, Mar 21, 2014.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Khiếu Năng Tĩnh (1833-1915) quê xã Chân Mỹ, huyện Đại An nay là thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Khiếu Năng Tĩnh rất chăm chỉ học tập và sớm bộc lộ trí thông minh, học giỏi. Khoa Mậu Dần (1878), ông đỗ Cử nhân. Khoa Canh Thìn niên hiệu Tự Đức 33 (1880) ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân. Khoa này ông đỗ Hội nguyên (đỗ đầu kỳ thi Hội). Ông làm quan trải các chức Đốc học Nam Định, đốc học Hà Nội, thăng Quốc tử giám Tế tửu

    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
     

Share This Page