Tuyển Truyện Ngắn Hiện Đại Trung Quốc Tập 2 (NXB Văn Học 1998) - Vũ Công Hoan, 453 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by quanh.bv, Jan 9, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trong nửa đầu thế kỷ 20, quá trình hiện đại hóa văn học ở Trung Quốc diễn ra khá sôi nổi, gắn với bối cảnh chung của văn hóa khu vực dưới sức tác động ngày càng mạnh mẽ của văn hóa, văn minh phương Tây từ nửa sau thế kỷ 19. Trong tính lịch sử-cụ thể của nó, quá trình này được hiểu là quá trình xây dựng nền văn học mới theo hướng thoát khỏi phạm trù văn học trung đại để từng bước đi vào phạm trù văn học hiện đại. Những biểu hiện đầu tiên của quá trình hiện đại hóa văn học ở Trung Quốc xuất hiện từ những năm cuối thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20 khi một số trí thức Trung Quốc bắt đầu quan tâm đến vai trò của đại chúng, chủ trương cải cách văn tự, đổi mới tiểu thuyết, dịch thuật tinh hoa văn hóa, văn học nước ngoài.​
  • Tuyển Truyện Ngắn Hiện Đại Trung Quốc Tập 2
  • NXB Văn Học 1998
  • Vũ Công Hoan
  • 453 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvienso.thuvienquangninh.org.vn/doc/ebook-318449.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page