Tỳ Bà Hành (NXB Mạc Đình Tư 1928) - Bạch Cư Dị, 36 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Feb 22, 2022.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-2-22_15-24-50.png
  Bài Tỳ Bà Hành chúng tôi đem in và dịch ra pháp-văn sau đây, là của Bạch-cư-Di tiên-sinh soạn ra. Tiên-sinh ở về đời nhà Đường, mất năm 846 dương-lịch. Cứ xem bài này, chẳng phải làm nhẹ bớt hoặc gạt hẳn cái mối liên lạc của tiên-sinh đối với không-gian và thời-gian đi, - cũng đủ rõ ràng cái thiên-tài đặc sắc của tiên-sinh vẫn vẹn toàn cả. Nhưng thiết tưởng nhà hán-học có xét cái biệt-tài đó hạn là chỉ muốn xét về đường tâm-trí, về đường cá-nhân, có cái vẻ tự-do, cô-lập, không khuất với ngoại-vật chứ chẳng không.
  • Tỳ Bà Hành
  • NXB Mạc Đình Tư 1928
  • Bạch Cư Dị
  • 36 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitro.download/view/2AE26970938941E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page