Ứng Dụng Công Nghệ Trong Sản Xuất Cây Nông Nghiệp - Chu Thị Thơm, 198 Trang

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by admin, Jul 6, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Trong quá trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, việc áp dụng công nghệ cao tạo ra nông sản đạt tiêu chuẩn năng suất, hiệu quả, chất lượng cao, an toàn, đẹp, có sức cạnh tranh, có thể sản xuất hàng loạt trở thành yêu cầu cấp thiết.
     

    Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page