Ưu Bà Tác Giới Kinh - Thích Tịnh Nghiêm dịch, 252 trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Tường Quang Tùng Thư
  1/ Tại Gia Bồ Tát Giới Bổn, Thích Pháp Chánh dịch và chú giải, 2003
  2/ Nhập Bồ Tát Hạnh, Văn xuôi và văn vần, Thích Nữ Trí Hải dịch, 2003
  3/ Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn, & Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu, Thích Pháp Chánh dịch, 2004
  4/ Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam, Tập 1 và 2, TS Lê Mạnh Thát chủ biên, 2005

  Link Dowload: http://hoavouu.com/images/file/xc5LNWAx0QgQAG0n/uu-ba-tac-gioi-kinh-thich-tinh-nghiem.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page