Vai Trò Con Người Trong Quản Lý Doanh Nghiệp (NXB Chính Trị 1995) - Đỗ Minh Cương, 140 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by quanh.bv, Nov 17, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Quản lý nói chung và quản lý kinh doanh nói riêng là văn đe vừa tổng hợp và hệ thống, vừa tinh lỗ và phức tạp vì liên quan đến con người. Với tư cách là chủ thể qưản lý, con người sáng tạo và xây dựng hệ thống quản lýu đóng thời trong quá trình hoạt động, hệ thống quản lý lại tác động trở lại con người. Chương I/ Nhận thức đúng về khoa học quản lý và bản chất của quản lý. Chương II/ Quá trình phát triển lý luận quản lý. Chương III/ Nhân tố con người trong quản lý và phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay. Chương IV/ Phong cách quản lý của một số công ty
  • Vai Trò Con Người Trong Quản Lý Doanh Nghiệp
  • NXB Chính Trị 1995
  • Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ Sơn
  • 140 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/906

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 11, 2019

Share This Page