Vai Trò Của Văn Hóa Truyền Thống Các Tộc Người Bản Địa Tây Nguyên Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jan 27, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-4_18-35-1.png
  Công trình Vai trò của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên đối với sự phát triển bền vững vùng của tác giả Đỗ Hồng Kỳ là công trình nghiên cứu, giới thiệu những nét đặc trưng của văn hóa truyền thống các dân tộc ít người ở Tây Nguyên trong mối quan hệ ảnh hưởng và vai trò của nó đối với sự phát triển bền vững khu vực này trong giai đoạn hiện nay.
  Nội dung chính của công trình được triển khai qua 3 chương: Chương một: Tổng quan về các tộc người bản địa Tây Nguyên và quan điểm về vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, giới thiệu khái quát về các tộc người bản địa Tây Nguyên (Mơ Nông, Gia Rai, Êđê) trên các phương diện nguồn gốc, lịch sử tộc người, vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững… Chương hai: Văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên và vai trò của nó trong xã hội cổ truyền, tìm hiểu vai trò của 3 nhóm văn hóa: văn hóa vật thể - văn hóa xã hội – văn hóa nghệ thuật. Chương ba: Thực trạng và vai trò của văn hóa truyền thống các tộc người bản địa Tây Nguyên trong phát triển bền vững Tây Nguyên, phân tích các nhóm nội dung.
  • Vai Trò Của Văn Hóa Truyền Thống Các Tộc Người Bản Địa Tây Nguyên Đối Với Sự Phát Triển Bền Vững Vùng
  • NXB Sân Khấu 2019
  • Đỗ Hồng Kỳ
  • 301 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/ebook-187726.html
  https://drive.google.com/file/d/1NWW-3l9BkvMunmHwl5VFW7JNg-v7KlgC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 4, 2022

Share This Page