Vai Trò Lịch Sử Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên (NXB Chính Trị 2015) - Đinh Trần Dương

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jun 1, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-4-13_9-59-48.png
  Đây là công trình nghiên cứu công phu, toàn diện về quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; làm rõ vai trò lịch sử của tổ chức này trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lenin vào Việt Nam, vận dụng tư tưởng cách mạng thời đại vào công cuộc giải phóng dân tộc; đào luyện một đội ngũ những người lãnh đạo cách mạng; đấu tranh để thiết lập tư tưởng cách mạng vô sản ở Việt Nam; tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống ách nô dịch của thực dân Pháp và phong kiến tay sai… Cuốn sách cũng góp phần làm rõ bối cảnh nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX và quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, một giai đoạn quan trọng trong tiến trình lịch sử của Đảng.
  • Vai Trò Lịch Sử Của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên
  • NXB Chính Trị 2015
  • Đinh Trần Dương
  • 363 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4433
  https://drive.google.com/file/d/1a1HreJjRxMvWF3BDY7DI02xobIi7JbM6
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 13, 2022

Share This Page