Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Phủ Nước Việt Nam DCCH Và CHXHCN Việt Nam Giai Đoạn 1945-1995

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 2, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Chính Phủ Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Giai Đoạn 1945-1995 Tập 1 - Tổ Chức Bộ Máy Nhà Nước
  NXB Chính Trị 2011
  Nhiều Tác Giả
  1075 Trang
  Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu sự ra đời của một nhà nước mới - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
  Để lãnh đạo nhân dân đạt được những thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng thì một trong những vấn đề quan trọng là xây dựng bộ máy nhà nước của dân, do dân và vì dân. Bộ máy nhà nước được tổ chức bởi các cơ quan lập pháp, tư pháp, hành pháp và ngày càng kiện toàn là công cụ sắc bén phục vụ sự nghiệp kháng chiến giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.
  Nhằm giới thiệu các mặt hoạt động của Chính phủ nước ta, thể hiện qua khối lượng lớn các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và tổ chức thực hiện, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã dựa trên cơ sở các văn bản gốc, bản chính tài liệu lưu trữ và công báo hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, tiến hành tập hợp, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong giai đoạn 1945-1995, biên soạn và xuất bản sách “Văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn 1945-1995

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page