Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế (Ấn Bản 2013) - Thanh Minh, 58 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 31, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế
  Ấn Bản 2013
  Thanh Minh
  58 Trang
  Sau khi ở Hải Đảo Madagascar hồi hương cố quốc, thì trong cửa Đạo đã có Quân Đội Cao Đài rồi, nên Đức Hộ Pháp than; “Cơ quan Cửu Trùng Đài là cơ quan dìu Đời, nên hai ông chủ dám lập Quân Đội (Đức Lý Giáo Tông, Đức Quyền Giáo Tông) còn Hiệp Thiên Đài là cơ dìu Đạo, nên Bần Đạo rất sợ sệt, ngại ngùng…”
  Do lời than này mà Đức Lý giáng dạy: “Hiền Hữu khuynh tâm về việc Lão và Thượng Trung Nhựt lập Quân
  Đội khi Hiền Hữu vắng mặt có phải. Lão xin nhắc khi Hiền Hữu tịnh pháp tại Thủ Đức Lão có nói: “Cơ chuyển thế Trời Người hiệp một Thiên thơ đã định”. Chẳng lẽ Lão là chủ phần xác mà để cho con cái Đức Chí Tôn một phen đổ máu nữa hay sao? Và thân phận Hiền Hữu ra sao nếu Đạo không có Quân Đội?”.
  Đại ý Thiên thơ tiền định, cuộc dời đổi lớn lao của Vũ trụ lập đời Tân Dân về ngươn Thượng Cỗ. Kỳ lập Đạo này, Đức Thượng Đế tá danh Cao Đài lập tại Việt Nam roi truyền muôn đời (700.000) mà cũng là ngày Năm Châu loạn lạc, đao binh nổi dậy khắp nơi. Chúng sanh khá nhớ: Cao vi càn, Càn vi Thiên, Đài vi Khảm, Khảm vi thủy tức là Quẻ “Thiên Thủy Cung” số Trời đã định “Binh Lửa” bốn phương…

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page