Vân Đài Loại Ngữ Tập II (NXB Văn Hóa Thông Tin 1995) - Lê Quý Đôn, 553 Trang

Discussion in 'Tinh Hoa Cổ Học' started by wikiduoclieu, May 29, 2019.

 1. wikiduoclieu

  wikiduoclieu Member

  [​IMG]
  Vân Đài Loại Ngữ
  chia làm chín quyển ,phân loại rành mạch,nghị luận rõ ràng: trên từ thiên văn,dưới đến địa lý,giữa là nhân luân ,cái học cách vật trí tri ,thành ý,chính tâm,cái công tu thân,tề gia ,trị nước,bình thiên hạ đều có đủ cả ,có thể phát minh được nghĩa sâu xa các bậc hiền thánh và bắc cầu chỉ bến cho kẻ hậu học.Sau Lục Kinh và Luận Ngữ,Mạnh Tử,ông thật là người biết lập ngôn chăng ?
  • Vân Đài Loại Ngữ Tập II
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1995
  • Lê Quý Đôn
  • Dịch: Tạ Quang Phát
  • 553 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/AAABD798A19CE01
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 29, 2019

Share This Page