Vấn Đề Cải Tổ Liên Hợp Quốc Trong Bối Cảnh Quốc Tế Mới Hiện Nay - Đinh Quý Độ, 316 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2024-6-7_14-22-47.png
  Nội dung của cuốn sách gồm 5 chương.
  Trọng tâm nghiên cứu của hai chương đầu là phân tích sự hình thành và phát triển Liên hợp quốc (chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động của Liên hợp quốc); những thành công của Liên hợp quốc trong thực hiện vai trò duy trì hòa bình, an ninh thế giới và phát triển; những hạn chế của Liên hợp quốc trong thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình do những yếu tố nội tại; và nhu cầu cải tổ Liên hợp quốc, bối cảnh quốc tế mới và yêu cầu cải tổ Liên hợp quốc. Chương 3 phân tích những mục tiêu, nguyên tắc, nội dung cải tổ và những tiến triển của công cuộc cải tổ Liên hợp quốc trên thực tế và chiều hướng vận động. Chương 4 xem xét và đánh giá những quan điểm và chiều hướng, những khả năng cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chương cuối giới thiệu sự phát triển quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và chính sách của Việt Nam đối với Liên hợp quốc, những quan điểm chủ yếu của Việt Nam về cải tổ Liên hợp quốc nói chung và cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nói riêng, những nhận thức về việc Việt Nam tham gia và ủng hộ Liên hợp quốc vì mục tiêu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.
  • Vấn Đề Cải Tổ Liên Hợp Quốc Trong Bối Cảnh Quốc Tế Mới Hiện Nay
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2007
  • Đinh Quý Độ
  • 316 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1MOyXFNPt0XDhNEJcQm_UZA-D6FQ18gqD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 7, 2024

Share This Page