Vấn Đề Con Người Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa (NXB Chính Trị 1996) - Phạm Minh Hạc

Discussion in 'Xã Hội Học' started by YenHong, Dec 23, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  [​IMG]
  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là xu hướng phát triển của các nước trên thế giới. Đó cũng là con đường phát triển tất yếu của nước ta để đi lên mục tiêu "Xã hội công bằng văn minh, dân giàu nước mạnh" công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ là công cuộc xây dựng kinh tế mà chính là quá trình biến đổi cách mạng sâu sắc với lĩnh vực đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, khoa học của con người…) làm cho xã hội phát triển lên một trạng thái mới về chất. Sự thành công của quá tình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi ngoài mới trường chính trị ổn định, phải có nguồn lực cần thiết như nguồn lực con người, vốn tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật. Các nguồn lực này quan hệ chặt chẽ với nhau. Cùng tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức độ tác động vào vai trò của chúng đối với toàn bộ quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá không giống nhau, tỏng đó nguồn nhân lực phải đủ về số lượng mạnh về chất lượng. Nói cách khác nguồn nhân lực phải trở thành động lực phát triển. Nguồn nhân lực phát triển thì tất yếu công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải tién hành để đáp ứng nhu cầu đó.
  • Vấn Đề Con Người Trong Sự Nghiệp Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa
  • Phạm Minh Hạc, Phan Huy Lê, Vũ Văn Tảo
  • NXB Chính Trị 1996
  • 345 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/55174
  https://drive.google.com/file/d/1mjib_06awZQagDmVkcLvXW1Tz-psa-WV
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 31, 2023

Share This Page