Vấn Đề Dân Cư Dân Tộc Và Tôn Giáo Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Từ Thế Kỷ XV Đến Thế Kỷ XX

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Jan 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trước thế kỷ XVIII là một thời kỳ lịch sử dài của chế độ phong kiến với nhiều đặc trưng khác nhau trên vấn đề dân cư - dân tộc. Song, cả thời kỳ lịch sử đó vẫn có chung một quy luật cơ bản. Đó là quy luật phát triển kinh tế - xã hội chủ nghĩa phong kiến. V.I.Lênin đã viết: "Qui luật dân cư phải được nghiên cứu gắn liền với mỗi hình thái xã hội riêng biệt". Khoa học xã hội mác-xít nhận thức vấn đề dân cư - dân tộc gắn với những quy luật kinh tế - xã hội nhất định và những nhân tố địa lý tự nhiên, cảnh quan, tâm lý sinh trưởng...
  • Vấn Đề Dân Cư Dân Tộc Và Tôn Giáo Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Từ Thế Kỷ XV Đến Thế Kỷ XX
  • Tác giả: Mạc Đường
  • Số trang: 46
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://thuvientravinh.org.vn:83/handle/11744.39/78
   

Share This Page