Vấn Đề Dân Tộc Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long (NXB Khoa Học Xã Hội 1991) - Mạc Đường, 341 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by admin, May 6, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-14_23-25-20.png
  Vùng đồng bằng sông Cửu Long có 4 cộng đồng dân tộc sinh sống là Việt, Chăm, Khơmer và Hoa. Trong đó, người Việt chiếm đa số. Mặc dù lịch sử hình thành, ngôn ngữ và có nét văn hóa khác nhau nhưng trong quá trình cộng cư và khẩn hoang các dân tộc đã đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Kế thừa bản sắc văn hoá dân tộc và phát huy trong cuộc đấu tranh chống thiên tai và địch họa, người dân đồng bằng sông Cửu Long đúc kết được nhiều đức tính quý báu như: chịu thương, chịu khó, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, kiên cường, bất khuất,… Hiểu được đặc điểm ấy đã giúp Đảng ta thực hiện thành công chiến lược đại đoàn kết dân tộc trong quá trình cách mạng.
  • Vấn Đề Dân Tộc Ở Đồng Bằng Sông Cửu Long
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1991
  • Mạc Đường, Đinh Văn Liên, Phan An
  • 341 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=74643
  https://drive.google.com/file/d/1hRbTzR3oKvUMCvcgtpEAGKMUgn5hPHag
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 17, 2022

Share This Page