Vấn Đề Dân Tộc Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2002) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by canhdan9823, Nov 4, 2020.

 1. canhdan9823

  canhdan9823 New Member

  upload_2023-4-12_11-37-32.png
  Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết tốt vấn đề dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự ổn định chính trị và gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
  • Vấn Đề Dân Tộc Và Chính Sách Dân Tộc Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nhiều Tác Giả
  • 104 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://elib.hcmussh.edu.vn/handle/HCMUSSH/40838
  https://drive.google.com/file/d/1oFtV2cbfT2IeS4y5g-rL_VuXyCmUtFZr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 12, 2023

Share This Page