Vấn Đề Nhà Ở Đô Thị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Của Thế Giới Thứ Ba - Trịnh Duy Luân, 314 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by minhanh12, Nov 23, 2020.

 1. minhanh12

  minhanh12 Member

  [​IMG]
  Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạng đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là động lực, đầu tàu, có sức thu hút và lan tỏa đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Để tạo động lực cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, trong những năm đổi mới, Trung ương đã có một số chủ trương phân cấp quản lý, tạo cơ chế tự chủ thoáng rộng hơn trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển. Thành phố cũng là địa phương luôn khẳng định được tính năng động, có nhiều đổi mới sáng tạo để tăng tính hiệu quả quản lý và thích ứng trước môi trường thay đổi. Tuy vậy, quản lý phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới cần phải được tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mới có khả năng tranh thủ cơ hội, hóa giải các thách thức, phát huy đầy đủ tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển bền vững. Dưới đây là một số mối quan hệ cơ bản trong quản lý phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh cần được chú trọng.
  • Vấn Đề Nhà Ở Đô Thị Trong Nền Kinh Tế Thị Trường Của Thế Giới Thứ Ba
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1996
  • Trịnh Duy Luân
  • 314 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=233021
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 23, 2020

Share This Page