Vấn Đề Phát Triển Lý Luận Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Nov 15, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-15_22-12-55.png
  Thực hiện mục tiêu chống phá, thủ tiêu các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, các thế lực thù địch ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một trong những mũi tiến công
  Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng đã biên soạn và xuất bản cuốn sách Vấn đề phát triển lý luận phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới. Cuốn sách với cách tiếp cận mới, giúp bạn đọc nâng cao nhận thức về bản chất, âm mưu, thủ đoạn và nội dung phát triển lý luận về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa hiện nay.
  Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
  Phần thứ nhất: Những biến thái mới của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa..
  Phần thứ hai: Những vấn đề mới về lý luận phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
  Phần thứ ba: Định hướng phát triển lý luận phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa ở Việt nam trong tình hình mới.
  • Vấn Đề Phát Triển Lý Luận Phòng, Chống Diễn Biến Hòa Bình Trên Lĩnh Vực Tư Tưởng, Văn Hóa Trong Tình Hình Mới
  • NXB Quân Đội 2018
  • Nguyễn Bá Dương
  • 257 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6517
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page