Vấn Đề Ruộng Đất Ở Việt Nam (NXB Khoa Học Xã Hội 2002) - Lâm Quang Huyên, 406 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quynh23, Oct 21, 2020.

 1. quynh23

  quynh23 New Member

  upload_2023-7-28_23-36-44.png
  Cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam là chương trình nhằm phân chia lại ruộng đất nông thôn, xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt các thành phần "phản quốc" (theo Pháp, chống lại đất nước), "phản động" (chống lại chính quyền) như địa chủ phản cách mạng, Việt gian, cường hào cộng tác với Pháp... được Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực hiện vào những năm 1953–1956. Theo Luật Cải cách ruộng đất thì Cải cách ruộng đất có mục tiêu "thủ tiêu quyền chiếm hữu ruộng đất của thực dân Pháp và của đế quốc xâm lược khác ở Việt Nam, xoá bỏ chế độ phong kiến chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ, thực hiện chế độ sở hữu ruộng đất của nông dân, giải phóng sức sản xuất ở nông thôn, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và mở đường cho công thương nghiệp phát triển, cải thiện đời sống của nông dân, bồi dưỡng lực lượng của nhân dân, lực lượng của kháng chiến, đẩy mạnh kháng chiến, hoàn thành giải phóng dân tộc, củng cố chế độ dân chủ nhân dân, phát triển công cuộc kiến quốc".[1] Cải cách ruộng đất đi kèm với phong trào chỉnh đốn Đảng lúc đó.
  • Vấn Đề Ruộng Đất Ở Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2002
  • Lâm Quang Huyên
  • 406 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/12ERrgB2-8M2aJFTOOfX8UThlbxET8A_H
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2023

Share This Page