Vấn Đề Sách Lược Trước Mắt Trong Mặt Trận Thống Nhất Chống Nhật - Mao Trạch Đông,14 Trang

Discussion in 'Lịch Sử + Văn Hóa' started by admin, Nov 13, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vấn Đề Sách Lược Trước Mắt Trong Mặt Trận Thống Nhất Chống Nhật
  NXB Sự Thật 1956
  Mao Trạch Đông
  14 Trang


  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Ngoại Giao
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1045632

  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEbeC5RHFvVVJzSy16UFE
   

Share This Page