Vấn Đề Thực Hiện Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam - Dương Thị Thục Anh, 233 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by admin, Sep 19, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-11_22-43-25.png
  Từ Đại hội lần thứ VI năm 19S6 của Đảng đến nay, theo đường lối đổi mới, nước ta đã từng bước xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có ý nghĩa to lớn được thể hiện qua những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được như: kinh tế phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao... Tuy nhiên, bên cạnh nhũng thành tựu đạt được thì việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho Đảng ta phải có đường lối, chủ trương đúng đắn làm sao phát huy được tối đa các chức năng của Nhà nước để bộ máy Nhà nước hoàn thiện hơn nữa, có như vậy đất nước mới phát triển vững mạnh được. Nhận thức được tầm quan trọng cửa việc đó, đặc biệt trong những năm gần đây, Đảng ta hết sức chú trọng nhiệm vụ xây dựng, tăng cường và kiện toàn Nhà nước. Do đó, việc đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề chức năng của Nhà nước nói chung và chức năng xã hội của Nhà nước nói riêng đang rất được quan tâm. Cuốn sách ra đời đã đáp ứng yêu cầu đó. Mặc dù những cuốn sách, công trình khoa học đề cập đến chức năng xã hội của nhà nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam không ít nhưng nghiên cứu vấn đề thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay từ góc độ triết học là một vấn đề phức tạp, mới mẻ mà cuốn sách này muốn hướng đến. Cuốn sách không chỉ cung cấp những kiến thức về mặt lý luận, mà còn có những phân tích, luận giải những thực trạng, những vấn đề đang cần giải quyết và đề xuất một số giải pháp nâng cao việc thực hiện chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1, Chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay - những vấn đề lý luận; Chương 2, Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng xã hội trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay; Chương 3, Quan điểm và một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng xã hội của nhà nước Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường hiện nay.
  • Vấn Đề Thực Hiện Chức Năng Xã Hội Của Nhà Nước Việt Nam
  • NXB Thông Tin Truyền Thông 2015
  • Dương Thị Thục Anh
  • 233 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1180
  https://drive.google.com/file/d/1tgZOJARfMvtZ-ikdm-zB_ceUJMohLq9l
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Dec 11, 2022

Share This Page