Vấn Đề Tổ Chức Phát Triển Giao Thông Đô Thị Tại Thành Phố Hồ Chí Minh (NXB Trẻ 1999)- Nguyễn Văn Tài

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by thinganbui, May 4, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2023-8-18_22-28-27.png
  Thành phố Hỗ Chí Minh là một trung tàm đỗ thị đa chức năng và là thảnh phố lớn nhất Việt Nam Trong thời gian qua dân sô thành phố không ngừng gia tăng nhanh chóng, trong đó không chỉ do sự gia tăng dân số tự nhiên mà còn chù yếu do gia tăng dàn sổ cơ học, hay nạn nhập cư tự do tử các vùng, các khu vực khác nhau cùa cà nước đổ vể thành phó. Dự báo đến sau năm 2000 quy mô dân cư thành phố Hổ chí Minh dạt khoảng trèn duới 7 triệu người. Như vậy, thành phố Hỗ Chí Minh sẽ là một trong những sièu đô thị khổng lố (super City, mega City) không ch? trong khu vực Đông Nam Á mà còn trên cả thế giới. Việc gia tâng nhanh chóng về quy mỏ dân cư tất yếu dẫn dẽn nhu cầu giao thông trong đô thị cần phâi phát triển một cách tương ứng để dáp ứng nhu cầu của mọi người. Tuy nhiên trẻn thực tế của nhiểu năm qua, hệ thống giao thông ỏ thành phô Hổ Chí Minh mặc dú có phát triển nhưng rõ ràng lả chưa tương xứng với nhu cẩu. Các tuyến giao thổng đường bộ ngày càng trỡ nẽn chặt chội và nhô bé hơn; các con đường mới xây dựng thẻm khổng đủ sức giải tỏa những áp lực vé số lượng xe cần thông qua.
  • Vấn Đề Tổ Chức Phát Triển Giao Thông Đô Thị Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
  • NXB Trẻ 1999
  • Nguyễn Văn Tài
  • 235 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1mWa1mX_yESTW_tXpHCy_ew_NR0eufP5S
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2023

Share This Page