Vấn Đề Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Của ĐCSVN (NXB Giáo Dục 2000) - Nhiều Tác Giả, 180 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by nhandang123, Jun 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cùng với vấn đề dân tộc, tôn giáo cũng là lĩnh vực rất phức tạp, nhạy cảm trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay. Sau ngày đất nước ta được độc lập thống nhất, các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo vì mục đích chính trị để làm nảy sinh mâu thuẫn, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Hơn nữa, để đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của một bộ phận nhân dân, việc quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác tôn giáo là một đòi hỏi thường xuyên đặt ra đối với Đảng, Nhà nước ta trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, rất coi trọng và đề cao yếu tố văn hóa trong quan hệ ứng xử với mình, với người, với việc; đặc biệt đối với đồng bào Lương – Giáo. Vì vậy, đã giúp Người xây dựng thành công khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo góp phần vào sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc; đồng thời làm cho quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân trở thành hiện thực sinh động trong đời sống xã hội. Trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước việc nghiên cứu, vận dụng văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh với đồng bào tôn giáo, tạo sự đồng thuận giữa Nhà nước và tôn giáo, đưa tôn giáo đồng hành cùng dân tộc.
  • Vấn Đề Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Giáo Dục 2000
  • Nhiều Tác Giả
  • 180 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=241489
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 20, 2020

Share This Page