Vấn Đề Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo (NXB Chính Trị 2017) - Phạm Văn Linh, 216 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Mar 22, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-22_20-33-4.png
  Thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đáp ứng yêu cầu của các địa phương, cơ sở, sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương đã lựa chọn và tổ chức biên soạn 6 tài liệu chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bộ tài liệu trình bày một cách khái quát nhất những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực, được nhiều người quan tâm.
  • Vấn Đề Tôn Giáo Và Chính Sách Tôn Giáo
  • NXB Chính Trị 2017
  • Phạm Văn Linh
  • 216 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8945
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page