Vấn Đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C.Mác-Ph.Ăngghen, V.I.Lênin (NXB Chính Trị 2008) - Doãn Chính

Discussion in 'Triết Lý Học' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-10-29_10-2-27.png
  Những vấn đề về chính trị đã được C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin đề cập trong nhiều tác phẩm của mình. Song, cuốn sách này chỉ giới thiệu những tác phẩm điển hình tiêu biểu cho các thời kỳ lịch sử liên quan đến một số vấn đề như: việc đề xuất, xây dựng các nguyên lý, lý luận chính trị tới việc xây dựng chính quyền, đấu tranh bảo vệ chế độ chính trị, đấu tranh bảo vệ đảng… của các nhà kinh điển. Cuốn sách đã giới thiệu, đồng thời nêu hoàn cảnh ra đời và cấu trúc của những tác phẩm tiêu biểu, trên cơ sở đó nêu lên những ý nghĩa có giá trị to lớn của những tác phẩm đó. Để làm rõ hơn những quan điểm chính trị của Mác, Ăngghen, Lênin, tác giả đã phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị. Những tác phẩm đó các ông đã ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị.
  • Vấn Đề Triết Học Trong Tác Phẩm Của C.Mác-Ph.Ăngghen, V.I.Lênin
  • NXB Chính Trị 2008
  • Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch
  • 700 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?id=159391
  https://drive.google.com/file/d/1vnSvQe-2g3aMntLGBR3tBwBwrdIn9NLn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 12, 2022

Share This Page