Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị-Lao Động Của Karl Marx Trong Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by admin, Jul 3, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-5-3_10-9-48.png
  Nhiều người đã nói đến ba nguồn tư duy tạo thành học thuyết Marx: kinh tế Anh, triết học Đức, chủ nghĩa xã hội Pháp. Mục đích của bài viết này là làm sáng tỏ nguồn đầu tiên, tập trung vào một chủ đề cụ thể: đó là lý luận giá trị-lao động (théorie de la valeur-travail) hoặc lý luận lao động về giá trị (labour theory of value), đặc biệt qua sự diễn giải của Adam Smith và David Ricardo của trường kinh tế cổ điển mà Marx đã tiếp thu những khái niệm, những tiền đề, đồng thời phê phán, điều chỉnh để phác hoạ ra luận đề chính trị-triết học đặc trưng macxit gọi là giải phóng lao động với cuộc cách mạng vô sản của ông. Phương pháp biện luận nào đã dẫn đến sự chuyển hoá những khái niệm căn bản của trường kinh tế cổ điển thành những trung giới logic tạo nên cuộc cách mạng đó? Tư bản trong kinh tế cổ điển đã trở nên khác đi so với “tư bản” trong tư duy của Marx như thế nào? Dựa trên nền tảng giá trị nào Marx tiến hành công việc mà ông đeo đẳng suốt đời là phê phán kinh tế chính trị? Những giá trị ấy thực chất có bao hàm nội dung đi ngược lại những nguyên lý pháp quyền tư sản? Lý luận lao động của Marx có thật sự đoạn tuyệt hay chỉ là một cách giải thích về lý luận giá trị-lao động của trường kinh tế cổ điển? Tác dụng thực sự của những khái niệm “sức lao động”, “giá trị thặng dư”, “lợi nhuận” trong biện luận của Marx có ý nghĩa gì trong sự phê phán kinh tế tư sản? Những kết luận của Marx về cuộc cách mạng giải phóng lao động là sự vận động sinh thành tất yếu của những mầm móng tồn tại trong bản thân hiện thực hay chỉ là những va chạm tư biện của những khái niệm triết học? Nhiều câu hỏi như vậy đã được đặt ra trong bài viết cùng với những câu trả lời có thể gây bất ngờ, nhưng tất cả đều dựa vào chính các luận cứ mà Marx đã trình bày minh bạch qua hai bản thảo ngày càng được giới nghiên cứu cho là cực kỳ quan trọng của ông: Grundrisse (1857-1858) và Các học thuyết về giá trị thặng dư (1861-1863).
  • Vận Dụng Học Thuyết Giá Trị-Lao Động Của Karl Marx Trong Kinh Tế Thị Trường Ở Việt Nam
  • NXB Tổng Hợp 2013
  • Nguyễn Hữu Thảo
  • 167 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1-X0RjJpRhMesl2l7T5Xi9tAM5FjeRUdG
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2022

Share This Page