Vận Dụng Luật Tục Dân Tộc Chăm Trong Quản Lý Nhà Nước Của Chính Quyền Địa Phương - Trương Tiến Hưng

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, Sep 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc thêm tư liệu về nội dung giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm và việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.
  Nội dung cuốn sách gồm 6 chương:
  - Chương I: Khái quát chung về luật tục và luật tục dân tộc Chăm;
  - Chương II: Những nội dung cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;
  - Chương III: Những giá trị cơ bản của luật tục dân tộc Chăm;
  - Chương IV: Cơ sở lý luận của việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm trong quản lý cộng đồng người Chăm của chính quyền cơ sở;
  - Chương V: Việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua;
  - Chương VI: Quan điểm và giải pháp bảo đảm việc vận dụng luật tục dân tộc Chăm của chính quyền địa phương trong quản lý cộng đồng người Chăm ở tỉnh Ninh Thuận.
  • Vận Dụng Luật Tục Dân Tộc Chăm Trong Quản Lý Nhà Nước Của Chính Quyền Địa Phương
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Trương Tiến Hưng
  • Số trang: 335
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...ha-nuoc-cua-chinh-quyen-dia-phuong-61116.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page