Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Việc Phòng, Chống Căn Bệnh Quan Liêu, Xa Dân, Coi Thường

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jan 31, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-1-31_17-14-29.png
  Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm, giải quyết mối quan hệ cốt lõi và mật thiết giữa Nhân dân với Đảng; đã xây dựng quan hệ máu thịt giữa Đàng với Nhân dân. Trong đó, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của Nhân dân. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của người cán bộ, đảng viên là phải giữ mối liên hệ mật thiết, thường xuyên với Nhân dân. Chỉ có như vậy, cán bộ, đảng viên mới học hỏi được Nhân dân, được Nhân dân yêu quý, đùm bọc, giúp đỡ để hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình, đảm bảo cho Đảng ta thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Ngược lại, nếu quan liêu, xa rời quần chúng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, làm cho cán bộ, đảng viên tha hóa, biến chất, không xứng đáng với vai trò lãnh đạo và càng không làm tròn “sứ mệnh” là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.
  • Vận Dụng Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Việc Phòng, Chống Căn Bệnh Quan Liêu, Xa Dân, Coi Thường Quần Chúng Của Đảng Cầm Quyền
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2020
  • Bùi Đình Phong
  • 167 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8831
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page