Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam (NXB Chính Trị 2002) - Nông Quốc Chấn, 322 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by khuyen, Jul 21, 2020.

 1. khuyen

  khuyen New Member

  [​IMG]
  Đất nước Việt nam đã trải qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước. Từ thuở bình minh của lịch sử, từ truyền thuyết thuỷ tổ của dân tộc ta là Kinh Dương Vương cho tới đời Hồng Bàng (2809-258 TCN) cho đến thời đại các vua Hùng đã dựng nên Nhà nước Văn Lang đầu tiên, trải qua và tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử. Cư dân các dân tộc anh em đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam vốn lao động cần cù và sáng tạo, đoàn kết và chiến đấu anh dũng để bảo vệ đất nước, chống giặc ngoại xâm, là truyền thống quý báu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, có chính sách về dân tộc đề ra những chủ trương, đường lối thích hợp, đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau. Mỗi dân tộc đều được tự do, bình đẳng, không phân biệt là người dân tộc nào. Đảng và Nhà nước ta luôn có các chính sách ưu tiên về kinh tế, văn hoá, giáo dục, phát huy những bản sắc văn hoá của mỗi dân tộc. Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng năm 1930 đã nêu rõ: “Đoàn kết tất cả các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ để đấu tranh giải phóng”. Đồng thời tư tưởng đó còn được thể hiện rõ qua thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Plâyku tháng 4 năm 1946, Người khẳng định: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê… đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em một nhà”. Dân số nước ta hơn 80 triệu người, bao gồm 54 dân tộc anh em đang sinh sống, có địa giới hành chính 64 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Tất cả đã hoà vào dòng chảy của lịch sử tạo nên bức tranh nhiều màu sắc của đại gia đình các dân tộc Việt nam. Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng, muôn người như một, bền bỉ đấu tranh cách mạng lâu dài, đầy hi sinh gian khổ; chống giặc ngoại xâm mới giành được nền độc lập, thống nhất. Ngày nay, với ánh sáng nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc khoá X đang lãnh đạo toàn thể các dân tộc Việt Nam bước trên con đường đổi mới về kinh tế, văn hoá, xã hội, bước vào một kỷ nguyên mới hào hùng của đất nước ta.
  • Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh
  • 322 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=92755
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 21, 2020

Share This Page