Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam Thống Nhất Mà Đa Dạng (NXB Văn Hóa Dân Tộc 2018) - Nông Quốc Chấn

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 7, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-7-7_21-3-5.png
  Công trình Văn hóa các dân tộc Việt Nam – thống nhất mà đa dạng của các tác giả Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khái Vinh là công trình nghiên cứu, biên soạn và giới thiệu về sự thống nhất mà đa dạng trong văn hóa các dân tộc ở Việt Nam.
  Nội dung chính của công trình gồm 5 chương:
  Chương I. Quan điểm Mácxít – Lêninnít về sự thống nhất mà đa dạng của bản sắc dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam hiện nay.
  Chương II. Sự thống nhất mà đa dạng trong văn hóa vùng và tộc người.
  Chương III. Tính thống nhất mà đa dạng trong đời sống văn hóa tinh thần.
  Chương IV. Tính thống nhất mà đa dạng trong phong tục, tập quán và nếp sống.
  Chương V. Phương hướng, giải pháp và khuyến nghị nhằm giữ gìn và phát triển sự thống nhất mà đa dạng về bản sắc dân tộc của văn hóa trong những năm trước mắt.
  Cuối công trình là Kết luận và Tài liệu tham khảo.
  • Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam Thống Nhất Mà Đa Dạng
  • NXB Văn Hóa Dân Tộc 2018
  • Nông Quốc Chấn, Huỳnh Khải Vinh
  • 329 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienso.vietsoftpro.vn/vi/...oa-cac-dan-toc-viet-nam-thong-nhat-ma-da-dang
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page