Văn Hóa Châu Âu Lịch Sử-Thành Tựu-Hệ Giá Trị (NXB Giáo Dục 2010) - Lương Văn Kế, 240 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Cuốn sách này là một phần kết quả nghiên cứu của tác giả trong đề tải khoa học trọng điểm cấp Nhà nước “Anh hưởng của văn hoá Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hoá” (2007 - 2010) cũng như kết quả tích lũy từ quá trình giảng dạy về châu Âu học nhiều năm qua. Cuốn sách hướng đến độc giả là sinh viên và giảng viên các ngành Quốc tế học, châu Âu học, châu Mỹ học, văn hoá học, các khoa Văn hoá và Ngôn ngữ Âu - Mỹ; các nhà nghiên cứu về văn hoá, chính trị và quan hệ quốc tế; các nhà nghiên cứu khu vực, nhất là châu Âu và phương Tây; các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách. Sách cũng có thể bổ ích cho tất cả những ai quan tâm về châu Âu và phương Tây. Do khuôn khổ hạn chế của cuốn sách, tác giả chủ yếu hướng sự phân tích vào ba khía cạnh chủ yếu của văn hoá châu Âu là: (1) các cội nguồn của văn hoá châu Âu, trong đó chủ yếu là cội nguồn châu Âu, (2) các thành tựu to lớn của văn hoá châu Âu qua các thời đại, và (3) hệ giá trị đặc sắc của nền văn hoá, văn minh vĩ đại này. Nhìn một cách khái quát, đây là một công trình được xây dựng theo quan điểm “lịch sử tri thức”. Cuốn sách tạm thời không đề cập đến các vẫn đề khác như: ảnh hưởng của văn hoá châu Âu trên thế giới và kinh nghiệm tiếp thu văn hoá châu Âu của các nước. Đây là những nội dung quan trọng của những chuyên khảo khác mà tác giả sẽ công bố khi điều kiện cho phép.
  • Văn Hóa Châu Âu Lịch Sử-Thành Tựu-Hệ Giá Trị
  • NXB Giáo Dục 2010
  • Lương Văn Kế
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62054
  https://drive.google.com/file/d/1VVZLohHLhocijf_3NDCYm611ThGRBVyx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 12, 2023

Share This Page