Văn Hóa Chính Trị Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Văn Hóa Chính Trị Việt Nam - Nguyễn Minh Khoa

Discussion in 'Chính Trị Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_17-14-26.png
  Văn hóa chính trị là một bộ phận, một phương thức biểu hiện của văn hóa, ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta.
  Được hình thành trong suốt quá trình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là sự tích hợp, vận dụng sáng tạo, phát triển các giá trị văn hóa chính trị của dân tộc, nhân loại và chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.
  • Văn Hóa Chính Trị Hồ Chí Minh Với Việc Xây Dựng Văn Hóa Chính Trị Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2016
  • Nguyễn Minh Khoa
  • 193 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4124
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page