Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới (NXB Thời Đại 2012) - Nguyễn Duy Bắc, 256 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jan 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-27_17-42-49.png
  Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: Phần 1: Những vấn đề chung về văn hóa giáo dục; Phần 2: Văn hóa giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; Phần 3: Đổi mới văn hóa giáo dục Việt Nam; Phần 4: Định hướng chiến lược và giải pháp chủ yếu phát triển giáo dục, đào tạo Việt Nam hiện nay; Phần 5: Quản lí Nhà nước về giáo dục; Phần 6: Xã hội tham gia quản lý, phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo; Phần 7: Giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho con người Việt Nam hiện nay; Phần 8: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam; Phần 9: Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, đạo tạo; phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
  • Văn Hóa Giáo Dục Việt Nam Thời Kỳ Đổi Mới
  • NXB Thời Đại 2012
  • Nguyễn Duy Bắc
  • 256 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8847
  https://drive.google.com/file/d/1LpYuW1fRO0WnhVhgwym8JxJANIUF4ezJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2022

Share This Page