Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Tập 1 (NXB Tôn Giáo 2011) - Thích Thông Lạc, 354 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đức Thích Ca Mâu Ni sáu năm khổ hạnh trên núi Tuyết, giữ gìn giới hạnh tinh nghiêm không thể có ai giữ gìn giới hạnh hơn được. Nhờ thế tâm Ngài ly dục ly ác pháp hoàn toàn, trở thành bất động. Cho đến khi trở về với Tứ Thánh Định trong 49 ngày đêm không biết mỏi mệt Ngài đắc bốn thiền, thực hiện Tam minh, chứng Thánh quả A La Hán. Một con người bằng xương, bằng thịt như bao nhiêu người khác nhưng lại là con người phi thường.
  • Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Tập 1
  • NXB Tôn Giáo 2011
  • Thích Thông Lạc
  • 354 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/127126480/VanHoaPhatGiaoTruyenThong-1#from_embed
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-thich-thong-lac-tuyen-tap-sach-va-sach-noi-phat-giao.9273/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 23, 2017

Share This Page