Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Tập 2 (NXB Tôn Giáo 2011) - Thích Thông Lạc, 395 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Văn Hoá Truyền Thống là những bài pháp dạy về đời sống đức hạnh cho mọi người, không riêng cho những tu sĩ và cư sĩ Phật giáo. Cho nên những ai muốn sống đúng đức hạnh làm người, dù có tôn giáo hay không tôn giáo thì Văn Hoá Truyền Thống vẫn là những bài học đạo đức tốt cho họ. Văn Hóa Truyền Thống chính là những bài học đạo đức làm Người, làm Thánh của Phật giáo, nhưng nó là của chung của loài người, vì nó là đức hạnh nhân bản – nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, khổ cả hai, nó là những hành động đạo đức sống cao thượng, biết thương mình, thương người tuyệt vời mà mọi người cần phải trau dồi hằng ngày, nó là giới luật của mọi con người cần phải giữ gìn nghiêm chỉnh. Nếu ai đã biết giới luật này mà không giữ gìn nghiêm chỉnh thì người ấy chỉ là một người vô minh, không sáng suốt, tự chuốc lấy mọi sự đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác.
  • Văn Hóa Phật Giáo Truyền Thống Tập 2
  • NXB Tôn Giáo 2011
  • Thích Thông Lạc
  • 395 Trang
  • File PDF
  Link Download
  https://www.scribd.com/doc/127126486/VanHoaPhatGiaoTruyenThong-2#from_embed
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-thich-thong-lac-tuyen-tap-sach-va-sach-noi-phat-giao.9273/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Jan 23, 2017

Share This Page