Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi (NXB Chính Trị 2015) - Lưu Trần Luân, 179 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-18_0-18-46.png
  Từ nhận thức sâu sắc về một trong những đặc điểm ưu việt của chủ nghĩa xã hội là tính nhân văn, trong sự nghiệp của mình, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vấn đề xây dựng văn hóa, xây dựng con người. Và đó cũng là cơ sở lý luận - thực tiễn quan trọng để Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.
  Nhằm giúp cho độc giả có một cái nhìn tương đối toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Văn hoá soi đường cho quốc dân đi (Văn kiện của Đảng về văn hoá). Cuốn sách bao gồm Đề cương về văn hoá Việt Nam (Năm 1943 của T.Ư.) và một số văn kiện về văn hoá của Đảngtừ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay.
  • Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi
  • NXB Chính Trị 2015
  • Lưu Trần Luân
  • 179 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2755
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 18, 2021

Share This Page