Văn Hóa Trong Nhận Thức Duy Vật Lịch Sử Của C. Mác (NXB Văn Hóa Thông Tin 2000) - Nguyễn Huy Hoàng

Discussion in 'Triết Lý Học' started by captionseo99, Sep 1, 2020.

 1. captionseo99

  captionseo99 Member

  [​IMG]
  Chủ nghĩa duy vật lịch sử là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về xã hội của triết học Mác-Lênin, là kết quả của sự vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu đời sống xã hội và lịch sử nhân loại. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là một trong ba bộ phận hợp thành triết học Marxist. Chủ nghĩa duy vật lịch sử lý giải sự tiến hóa của xã hội loài người bằng sự phát triển của trình độ sản xuất. Trình độ sản xuất thay đổi khiến quan hệ sản xuất cũng thay đổi dẫn đến những mối quan hệ xã hội thích ứng với những quan hệ sản xuất đó cùng với những tư tưởng nảy sinh ra từ những quan hệ xã hội đó cũng thay đổi kéo theo sự thay đổi hệ thống pháp lý và chính trị. Chủ nghĩa duy vật lịch sử của Marx trở thành phương pháp luận của nhiều nhà nghiên cứu trong các bộ môn như sử học, xã hội học...
  • Văn Hóa Trong Nhận Thức Duy Vật Lịch Sử Của C. Mác
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2000
  • Nguyễn Huy Hoàng
  • 204 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=90506
  https://drive.google.com/file/d/1e2vfdKzc-HmIPg1_m5Bw_nd3CUODsCAI
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 29, 2022

Share This Page