Văn Hóa Truyền Thông Đại Chúng Ở Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2016) - Đặng Thị Thu Hương 314 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by nhandang123, Jul 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Văn hoá là khái niệm mang nội hàm rộng lớn với rất nhiều cách hiểu khác nhau, liên quan đến mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần của con người. Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội,là sức mạnh nội sinh của sự phát triển, được biểu hiện trong cuộc sống bằng nhiều hình thái và qua nhiều hoạt động, ở đó con người giữ vị trí chủ đạo và trung tâm. Trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hoá hiện nay, việc nhận diện rõ ràng, sâu sắc bản chất của văn hoá truyền thông đại chúng, nghiên cứu cơ chế hình thành, cũng như vai trò tác động của văn hoa truyền thông đại chúng đối với xã hội và công chúng Việt Nam, để từ đó, đưa ra những tiêu chí nhằm tiếp cận các vấn đề của truyền thông đại chúng dưới góc độ truyền thông đại chúng, xã hội học và văn hoá học, là một việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
  • Văn Hóa Truyền Thông Đại Chúng Ở Việt Nam
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2016
  • Đặng Thị Thu Hương
  • 314 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://repository.vnu.edu.vn/flowpaper/?bitsid=a8c5eda8-d944-4071-9ade-957b1e3b4a3b
   
  Last edited by a moderator: Jul 19, 2019
  admin likes this.

Share This Page