Văn Hóa Ứng Xử Việt Nam Hiện Nay (NXB Từ Điển Bách Khoa 2008) - Nguyễn Thanh Tuấn, 416 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Dec 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-12-10_16-7-0.png
  Khi đất nước đã sắp thoát khỏi tình trạng kém phát triển, và trực tiếp bước vào xây dựng xã hội công nghiệp theo hướng hiện đại, là những bước biến đổi sâu sắc không chỉ trong văn hóa ứng xử. Cuốn sách “Văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay” của PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn, sẽ cho chúng ta cái nhìn toàn cảnh hơn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay.
  Chương 1. Triết lý về văn hóa ứng xử Việt Nam: Trong chương này, tác giả trình bày lịch sử hình thành quan niệm về văn hóa ứng xử của các học giả trên thế giới và Việt Nam để làm rõ nguồn gốc ra đời về lý luận của văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, tác giả cũng trình bày các cấp độ khác nhau của văn hóa ứng xử để từ đó chúng ta có cái nhìn tổng quát hơn về văn hóa ứng xử. Ngoài ra, tác giả cũng đưa ra đặc điểm văn hóa ứng xử truyền thống của Việt Nam.
  Chương 2. Phát triển văn hóa và con người với văn hóa ứng xử: Quá trình phát triển văn hóa nói chung và con người Việt Nam hiện nay, cũng như sự tác động và vai trò của văn hóa ứng xử nói riêng đối với sự phát triển văn hóa và con người được tác giả trình bày cụ thể trong chương 2.
  Chương 3.Thực trạng biến đổi văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay”: Tình hình biến đổi của văn hóa nói chung và văn hóa ứng xử nói riêng đã được tác giả trình bày cụ thể ở phương diện nhỏ hơn ở từng nhóm- ở đây là “nhóm xã hội”. Điển hình của nhóm xã hội này chính là cư dân đô thị, cư dân nông thôn và cư dân các dân tộc thiểu số.
  Chương 4. Sự tác động của xã hội đến xu hướng biến đổi của văn hóa ứng xử.: Trong chương này chủ yếu tập trung làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa ứng xử với điều kiện xã hội. Bên cạnh đó tác giả cũng đi tìm hiểu tiền đề của sự biến đổi văn hóa ứng xử Việt Nam hiện nay, cũng như xu hướng tác động của điều kiện xã hội đến sự biến đổi của văn hóa ứng xử. Bên cạnh đó, tác giả chỉ ra khuynh hướng biến đổi của văn hóa ứng xử trong giai đoạn xây dựng xã hội công nghiệp theo hướng hiện đại của xã hội Việt Nam hiện nay.
  Chương 5. Định hướng, giải pháp điều tiết văn hóa ứng xử trong giai đoạn xây dựng xã hội công nghiệp theo hướng hiện đại. Tác giả đã đưa ra những định hướng mới đối với văn hóa ứng xử trong thời đại hội nhập. Đó là điều tiết văn hóa ứng xử bằng việc khơi dậy, phát triển những lời nói hay, những việc làm tốt đẹp, gắn với mục tiêu phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển con người toàn diện... Bên cạnh việc giáo dục cũng như khơi dậy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc thì việc học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài là một trong những định hướng trong việc đổi mới văn hóa ứng xử của Việt Nam. Ngoài định hướng ra, tác giả cũng đưa ra những giải pháp về thể chế, xã hội...
  Tuy cuốn sách chưa nói hết được toàn cảnh về văn hóa ứng xử hiện nay của Việt Nam, nhưng phần nào cũng phản ánh được nét văn hóa ứng xử đang diễn ra trong xã hội. Cuốn sách là tài liệu hay đối với mỗi cá nhân, bởi khi đọc cuốn sách này, chúng ta luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với nét văn hóa của dân tộc nói chung và văn hóa ứng xử nói riêng.
  • Văn Hóa Ứng Xử Việt Nam Hiện Nay
  • NXB Từ Điển Bách Khoa 2008
  • Nguyễn Thanh Tuấn
  • Số trang: 416
  • Kiểu file: PDF-SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2138
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 10, 2021

Share This Page