Văn Hóa Và Khoa Học Về Văn Hóa (NXB Chính Trị 2017) - Trần Thanh Giang, 441 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-10-9_10-3-3.png
  Văn hóa học là một ngành khoa học liên ngành nghiên cứu văn hóa như một chỉnh thể toàn vẹn, có chức năng đặc biệt và là hình thái tồn tại của con người. Đến nay, nghiên cứu khoa học về văn hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên cả lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu ứng dụng, làm giàu kho tàng trí thức của con người về văn hóa. Xu thế toàn cầu và cuộc cách mạng thông tin lần thứ năm với sự ra đời của các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng thông tin toàn cầu internet đã và đang làm biến đổi sâu sắc đời sống xã hội của tất cả các quốc gia. Cùng với những lợi ích to lớn mà cách mạng thông tin đem lại là những mỗi nguy hiểm và nguy cơ mới tiềm ẩn bắt đầu bộc lộ như: chủ nghĩa độc quyền về thông tin, chủ nghĩa thuộc địa mới về thông tin, sự khủng hoảng văn hóa và nguy cơ mất bản sắc dân tộc… Nhân loại đang đứng trước những thách thức mới của sự phát triển, đặc biệt là những vấn đề về văn hóa. Văn hóa học có nhiệm vụ tiếp tục giải đáp những vấn nạn đó.
  Cuốn sách “Văn hóa và khoa học về văn hóa” gồm 10 chương, được các tác giả tiếp cận dưới góc độ triết học văn hóa từ Nguồn gốc của văn hóa; Hiện tượng văn hóa; Văn hóa và phản văn hóa; Văn hóa và văn minh. Bên cạnh đó, các tác giả cũng nghiên cứu một số loại hình và tính chất của văn hóa như Tâm tính với tính cách một loại hình văn hóa; Tính đa dạng và thống nhất của văn hóa; Khủng hoảng nội tại của văn hóa; Sự thay thế hệ chuẩn văn hóa học; Chủ nghĩa nguyên giáo và cách tân trong văn hóa và Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa. Cuốn sách ra đời nhằm làm sáng tỏ vấn đề văn hóa là gì và nó đóng vai trò như thế nào trong cuộc sống xã hội và con người.
  • Văn Hóa Và Khoa Học Về Văn Hóa
  • NXB Chính Trị 2017
  • Trần Thanh Giang, Đỗ Minh Hợp
  • 441 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4816
  https://drive.google.com/file/d/1Ypret1Peb1K2CcfCa3RQa1tWoNitk4Ak
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 9, 2022

Share This Page