Văn Hóa Và Lối Sống Đô Thị Việt Nam-Một Cách Tiếp Cận (NXB Chính Trị 2010) - Trương Minh Dục, 667 Tr

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Aug 1, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-12-26_22-31-11.png
  Cùng với sự hình thành và phát triển của lịch sử, đô thị hoá ra đời là một tất yếu khách quan, nó kéo theo sự hình thành văn hoá và lối sống đô thị. Sự hình thành, phát triển văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam được vun đắp thông qua các hoạt động lao động sản xuất, chiến đấu, học tập, giao tiếp xã hội trong nội bộ quốc gia, trong đó có sự giao lưu văn hoá và lối sống của các dân tộc khác. Trải qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hoá nói chung, lối sống đô thị nói riêng được phát triển và ngày càng phong phú, đa dạng. Với bản sắc văn hoá và lối sống truyền thống qua quá trình tiếp xúc với văn hoá và lối sống phương Đông, phương Tây và văn hoá xã hội chủ nghĩa, những nét đặc sắc của văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam được nâng cao trên nền văn hoá dân tộc và tính nhân văn của thời đại.
  Cuốn sách đi sâu phân tích sự hình thành, phát triển văn hoá và lối sống trong xã hội đô thị hiện đại; tác động của đô thị hoá cùng các ảnh hưởng của kinh tế, chính trị, giáo dục - đào tạo đối với quá trình hình thành, biến đổi văn hoá và lối sống đô thị Việt Nam. Đồng thời đi sâu phân tích những đặc trưng về văn hoá, lối sống ở một số đô thị lớn nhà Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Hạ Long Đà Nẵng, Hội An và các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung sách gồm 5 phần như sau:
  - Phần 1: Văn hoá và lối sống đô thị - cơ sở lý luận, phương pháp tiếp cận nghiên cứu. - Phần 2: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển văn hoá và lối sống đô thị ở Việt Nam. - Phần 3: Văn hoá và lối sống đô thị Thủ đô Hà Nội và các đô thị vùng Bắc Bộ. - Phần 4: Văn hoá và lối sống đô thị vùng Trung Bộ và Tây Nguyên. - Phần 5: Văn hoá và lối sống đô thị TP Hồ Chí Minh và vùng Nam Bộ.
  • Văn Hóa Và Lối Sống Đô Thị Việt Nam-Một Cách Tiếp Cận
  • NXB Chính Trị 2010
  • Trương Minh Dục, Lê Văn Định
  • 667 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/4823
  https://drive.google.com/file/d/10fmuxiBNq9bXJ_cR-RqRxd7QvpLSU7PC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 26, 2022

Share This Page